za izdavačku i tiskarsku djelatnost, trgovinu na veliko i malo

Voćarska 5
10000 Zagreb
Tel/fax: 01/4633-109
E-mail: grafko@grafko.hr


Radno vrijeme:
pon-pet 9-17 h

Osoba za kontakt: Sandra Kolarić


OIB:77821336557
IBAN: HR80 2484 0081 1004 6672 2